ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำ “ระบบรายงาน มคอ. ออนไลน์” สำหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ. (อบรม 9 ส.ค. 60)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำ “ระบบรายงาน มคอ. ออนไลน์” สำหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ. (อบรม 9 ส.ค. 60) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 02 August 2017 16:31

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำ “ระบบรายงาน มคอ. ออนไลน์” สำหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ.
รอบเช้า : วันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 09.00 – 12.00 น. (M604203103)
ผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ. ของคณะ/หน่วยงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203103-0900.pdf   * รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำ
“ระบบรายงาน มคอ. ออนไลน์” สำหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ.
รอบเช้า : วันที่ 9 ส.ค. 60 เวลา 13.00 – 16.00 น. (M604203104)
ผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ. ของคณะ/หน่วยงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดูรายชื่อได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/M604203104-1300.pdf   

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 16:45
 
  Home CC News รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม แนะนำ “ระบบรายงาน มคอ. ออนไลน์” สำหรับอาจารย์ หรือบุคลากรที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน มคอ. (อบรม 9 ส.ค. 60)