ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. และบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. และบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 27 July 2017 17:37

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ นางรวีวรรณ เพ็งอุบล และนางสุปราณี อุบลจินดา บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์แก่คณะศึกษาดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

19 07 60

Last Updated on Thursday, 27 July 2017 17:49
 
  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ. และบรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ