ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการลดต้นทุนการผลิตและให้บริการด้วยระบบลีน”

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการลดต้นทุนการผลิตและให้บริการด้วยระบบลีน” PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 14 July 2017 17:10


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“โครงการลดต้นทุนการผลิตและให้บริการด้วยระบบลีน” เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ นางลักษมี สารบรรณ และนางยุพา แก้วมณี บุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ccpsu lean60

Last Updated on Friday, 14 July 2017 17:11
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการลดต้นทุนการผลิตและให้บริการด้วยระบบลีน”