ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 11 July 2017 15:40

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต โดยโครงการที่เปิดอบรม คือ "โครงการ M - แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา (ฟรี)"


ทั้งนี้ บุคลากรที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์
http://training.cc.psu.ac.th 

(โดยการสมัครให้ระบุประเภทเงินแต่ไม่ต้องชำระเงิน)
สอบถามข้อมูลโทร. 0 7428 2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2115) 

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 15:43
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี