ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พ.ย. 60

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พ.ย. 60 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 06 July 2017 14:20

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี” เพื่อรับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ (สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารแนบเพื่อการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับได้)

* กำหนดการเปิดสอบ : วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น.
* สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
* ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ : 200 บาท/คน  (ชำระค่าสมัครสอบภายในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560)
*
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบและอ่านเงื่อนไขการสมัครสอบได้ที่ : http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu-test-131160.pdf 
*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 2109 

** หมายเหตุ : ดาวน์โหลดเอกสารจดหมายเชิญเข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/PRccpsu-test-131160.pdf   


Last Updated on Thursday, 06 July 2017 14:30
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พ.ย. 60