ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News เปิดรับสมัครแล้ว : สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ชุด Microsoft Office 2010 ปีการศึกษาที่ 1/2560 (รอบที่ 1-2)

เปิดรับสมัครแล้ว : สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ชุด Microsoft Office 2010 ปีการศึกษาที่ 1/2560 (รอบที่ 1-2) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 27 June 2017 16:22

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ชุด 
Microsoft  Office 2010  ในปีการศึกษาที่ 1/2560  (2 รอบ)  รายละเอียดดังนี้

 psucoptest1 60

สอบถามโทร. 0 7428 2109

Last Updated on Wednesday, 28 June 2017 09:35
 
  Home CC News เปิดรับสมัครแล้ว : สอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ชุด Microsoft Office 2010 ปีการศึกษาที่ 1/2560 (รอบที่ 1-2)