ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News แนะนำการใช้ Open Source ลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้ Open Source ลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by อังกาบ พุทธชรกาญจน์   
Thursday, 15 October 2009 11:11

 

              ในปัจจุบันตลาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมักนำเข้า  หรือซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท  และเป็นการค้าในลักษณะผูกขาด  ด้วยกลไกเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่มีราคาสูงนี่เอง  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดการระบาดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในหมู่นักท่องโลกไซเบอร์ขึ้น  ดังนั้นนักคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งจึงต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ลดค่าใช้จ่าย  และหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์  ด้วยแนวคิดออกแบบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งเรียกว่า Open Source เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ขึ้น  

 

               คุณวิภัทร  ศรุติพรหม  วิศวกรชำนาญการ  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่  เปิดเผยว่า     “ ซอฟต์แวร์ที่เราคุ้นเคย  คือ ระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows  แต่ด้วยปัญหาเรื่อง  การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่เกิดขึ้น  และอุปสรรคในการใช้งานที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้เองในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft  Windows  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงเกิดแนวคิดใช้ Open  Source ภายในมหาวิทยาลัยฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และง่ายต่อการพัฒนาระบบด้วยบุคลากรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอง

               Open  Source  คือ  ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  มีการเปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source code) และอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรี  และสามารถให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีก  ทำให้เกิดความร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสรี

               ในด้านประโยชน์ของ Open Source  เพื่อให้มีเสรีภาพในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับมา  สามารถนำไปแจกให้ผู้อื่น  หรือแก้ไขไว้ใช้เอง  หรือแก้ไขแล้วจำหน่ายจ่ายแจกก็ได้  นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไป  สามารถที่จะแก้ไขซอฟต์แวร์ได้  โดยซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์  ซึ่งต้องเปิดเผยสู่สาธารณะด้วย  และเพื่อให้นักพัฒนาทั่วโลกได้มีโอกาสแชร์ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในหลากหลายประเภทให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ  ที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  และเป็นทางเลือกในการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อีกทางหนึ่ง  ตัวอย่างของ Open Source ที่ใช้และน่าสนใจ เช่น  การสร้างเว็บไซต์สวยสร้างง่าย สไตล์ Joomla

                 คุณวิภัทร  ศรุติพรหม  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  และเป็นประธานชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวต่ออีกว่า  สำหรับ Open Source ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th/  ซึ่งเป็นเว็บคลังความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง  ที่บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ  โดยจะมีการแนะนำโปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์  ที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Last Updated on Friday, 05 March 2010 09:34
 
  Home CC News แนะนำการใช้ Open Source ลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์