ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 24 May 2017 16:28

ตัวแทนจากทีม ALIST นางเนาวรัตน์ สอิด นายชำนาญ อินทสโร นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล  เข้าพบ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพื่อหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดกับระบบสารสนเทศ และบริการอื่นๆที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำลังนำมาให้บริการนักศึกษา โดยเฉพาะมุ่งเน้นเรื่องอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้สามารถใช้งานผ่าน Mobile  และตอบสนอง lifestyle ของคนรุ่นใหม่

alist240560

Last Updated on Thursday, 25 May 2017 09:27
 
  Home CC News ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่