ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ

การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 15 May 2017 16:07


รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMG 1144

 
  Home CC News การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ