ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดอบรมการใช้งานExcel,PowerPointและMovie Maker ให้แก่ นร. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดอบรมการใช้งานExcel,PowerPointและMovie Maker ให้แก่ นร. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 25 April 2017 15:23

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ได้ไว้วางใจให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และการสร้างงานนำเสนอด้วย Movie Maker ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ รวมจำนวน 77 คน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน Microsoft Excel ในเบื้องต้น การสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2010 และการสร้าง VDO ด้วย Movie Maker ณ ห้อง 103 , 105 และ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง นางสาวพัณณิตา เจ้าประสงค์ และนายสุวิทย์ สุวรรณเจริญ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

cctr190460

 
  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดอบรมการใช้งานExcel,PowerPointและMovie Maker ให้แก่ นร. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์