ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 05 April 2017 15:21

       

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้บรรยายข้อมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

        visitor230360

Last Updated on Wednesday, 05 April 2017 15:27
 
  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา