ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp"

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 04 April 2017 15:36

         เมื่อวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" ให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงได้ร่วมสนุกกับการทำผลงาน  ทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ ได้แก่ เยี่ยมชมหอประวัติ ม..  เพ้นท์แก้ว งาน DIY  แข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษ และฝึกความกล้าแสดงออก โดยมีน้องๆ นักเรียนที่มีอายุ 8 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน

         สำหรับเนื้อหาการอบรมคอมพิวเตอร์การออกแบบตัวเองเป็นการ์ตูน น้องๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator และโปรแกรม Adobe Photoshop โดยจะเรียนรู้ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม การวาดรูป และการตกแต่งรูปภาพ ซึ่งความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เหล่านี้ น้องๆนักเรียนสามารถนำไปบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนของน้องๆ ต่อไปได้ในอนาคต

comkidscamp60

Last Updated on Wednesday, 05 April 2017 09:23
 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp"