ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจำนวน2รายการ

ศูนย์คอมฯ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจำนวน2รายการ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 24 March 2017 16:36

240360VMware

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu-VMware240360.pdf   


 
  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจำนวน2รายการ