ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษาองค์การนักศึกษา

ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษาองค์การนักศึกษา PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 20 March 2017 16:48

         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมพบปะผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ มุณีแนม นางเนาวรัตน์ สอิด และนายสัมพันธ์ ลิมปิติ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมพบปะผู้นำนักศึกษาเพื่อรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยกับนายอัฟฟาน ยี่งอ และนายปฏิภาน มะสาและ ผู้นำนักศึกษาฝ่ายพิทักษ์สิทธินักศึกษา สภานักศึกษาฯ เกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาได้แจ้งข้อมูลพื้นที่ที่มีปัญหาการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  โดยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ได้บอกเล่าและชี้แจงประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  อีกทั้งยังฝากผู้นำนักศึกษาได้สื่อสารไปยังเพื่อนนักศึกษาหากมีโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเฉพาะนักศึกษามีความเข้าใจที่ตรงกัน

ccpsu 100360

Last Updated on Tuesday, 21 March 2017 10:42
 
  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาจากสภานักศึกษาองค์การนักศึกษา