ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 20 March 2017 09:46

          ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าร่วมสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี ! เพื่อเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรที่น่าสนใจ มีดังนี้
1. โครงการ M – แนะนำการใช้งานระบบ MIS ของ ม.อ. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนา (ฟรี)
2. โครงการ I – พัฒนาบุคลากร ม.อ. (ฟรี)

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.cc.psu.ac.th  (โดยการสมัครให้ระบุประเภทเงิน แต่ไม่ต้องชำระเงิน)
สอบถามข้อมูลโทร.0 7428 2115 (โทรภายใน. 2115)  

 
  Home CC News ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี