ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News นศ. มหาวิทยาลัยฟาฎอนีศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

นศ. มหาวิทยาลัยฟาฎอนีศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 17 March 2017 15:49

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จำนวน 30 คน  นำโดยนายเฟาซาน  มาปะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในโอกาสนี้ นายพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงนำคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์กลางเครือข่ายณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ccvisitor 100360

Last Updated on Wednesday, 05 April 2017 09:22
 
  Home CC News นศ. มหาวิทยาลัยฟาฎอนีศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.