ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ม.แม่โจ้

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ม.แม่โจ้ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Thursday, 23 February 2017 14:09

           

            เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 215 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในครั้งนี้บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธีระยุทธ์ ประสงพงศ์  ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย

ccpsu 270160

Last Updated on Monday, 27 February 2017 09:43
 
  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ม.แม่โจ้