ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธ - เปิด Workshop ด้าน IT ในงาน WUNCA 34

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธ - เปิด Workshop ด้าน IT ในงาน WUNCA 34 PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 22 February 2017 16:38

           เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทและเปิด Workshop ทางด้าน IT ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรืองาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมชมงาน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมดังนี้
          * ออกบูธแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCs)

          * เปิด Workshop แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-based Application ให้แก่บรรณารักษ์ ผู้ดูแลระบบห้องสมุด และผู้สนใจได้ทดลองใช้งาน โดยมีนายชำนาญ อินทสโร นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม และนางสาวศศิธร คงหนู เป็นวิทยากรบรรยาย

winca34 2

 
  Home CC News บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธ - เปิด Workshop ด้าน IT ในงาน WUNCA 34