ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดสัมมนาสำหรับบุคลากร “Workshop แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใต้ พ.ร.บ.ใหม่

ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดสัมมนาสำหรับบุคลากร “Workshop แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใต้ พ.ร.บ.ใหม่ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Wednesday, 15 February 2017 10:33


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี
2560 “ Workshop : แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้ พ.ร.บ. ใหม่ ” วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่พฤกษา พาร์ค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดของบุคลากรในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในบริบทการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

workshop25jan60

Last Updated on Wednesday, 15 February 2017 10:42
 
  Home CC News ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดสัมมนาสำหรับบุคลากร “Workshop แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์คอมพิวเตอร์ภายใต้ พ.ร.บ.ใหม่