ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการFiber Internetที่พักบุคลากรม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการFiber Internetที่พักบุคลากรม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 10 February 2017 16:52

9PSU Survey

Last Updated on Friday, 03 March 2017 16:51
 
  Home CC News ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการFiber Internetที่พักบุคลากรม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่