ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Tuesday, 17 January 2017 14:57

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายพรพิทักษ์ สันติภาพถาวร รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

visitor17JAN60

Last Updated on Tuesday, 24 January 2017 14:40
 
  Home CC News นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.