ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
91 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ส.ค.-ต.ค.59 (อบรมนอกเวลาราชการ) Thursday, 14 July 2016 อังกาบ การกรณ์ 1003
92 การใช้งานเครือข่ายไร้สายของ ม.อ. “PSU WiFi” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. Thursday, 14 July 2016 อังกาบ การกรณ์ 694
93 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมฯม.อ.เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและงานพลังกลุ่มและความสุข Thursday, 30 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 293
94 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติและสำนักงาน กสทช. Thursday, 23 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 312
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯและผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณLayer3 Switch Friday, 17 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 443
96 สำเร็จไปด้วยดี กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 39 Friday, 17 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 629
97 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณLayer3 Switchจำนวน2เครื่องพร้อมสายนำสัญญาณเชื่อมต่อ Monday, 06 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 721
98 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ฯ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล Thursday, 02 June 2016 อังกาบ การกรณ์ 440
99 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ดูงานด้านระบบบริหารการเงินและบัญชี ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. Friday, 27 May 2016 อังกาบ การกรณ์ 317
100 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลพร้อมติดตั้งจำนวน1ระบบ Thursday, 19 May 2016 อังกาบ การกรณ์ 739
 
Page 10 of 25
  Home CC News