ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
61 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา Friday, 02 June 2017 อังกาบ การกรณ์ 2007
62 ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตอบรมบุคลากรหัวข้อ“โภชนาการที่มีคุณภาพที่ดีครั้งที่2" Monday, 29 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 185
63 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก Friday, 26 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 274
64 ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Wednesday, 24 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 177
65 การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ Monday, 15 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 383
66 เตือนภัย ! มีโปรแกรมไวรัส “เรียกค่าไถ่” ระบาดทั่วโลก (Wana Decrypt0r) Monday, 15 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 247
67 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel (อบรม 17-18 ก.ค. 60) Monday, 08 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 364
68 ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดอบรมการใช้งานExcel,PowerPointและMovie Maker ให้แก่ นร. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ Tuesday, 25 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 206
69 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel (อบรม 17-18 ก.ค. 60) Monday, 10 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 295
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ผู้ผ่านการตรวจสอบฯ ราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมฯแม่ข่ายเสมือน Wednesday, 05 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 297
 
Page 7 of 27
  Home CC News