ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 ทีม ALIST เข้าพบหารือ ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Wednesday, 24 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 124
42 การประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการ Monday, 15 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 237
43 เตือนภัย ! มีโปรแกรมไวรัส “เรียกค่าไถ่” ระบาดทั่วโลก (Wana Decrypt0r) Monday, 15 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 201
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel (อบรม 17-18 ก.ค. 60) Monday, 08 May 2017 อังกาบ การกรณ์ 324
45 ศูนย์คอมฯ ม.อ. จัดอบรมการใช้งานExcel,PowerPointและMovie Maker ให้แก่ นร. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ Tuesday, 25 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 157
46 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel (อบรม 17-18 ก.ค. 60) Monday, 10 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 264
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ผู้ผ่านการตรวจสอบฯ ราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมฯแม่ข่ายเสมือน Wednesday, 05 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 266
48 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา Wednesday, 05 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 235
49 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก "Graphic Kids Camp" Tuesday, 04 April 2017 อังกาบ การกรณ์ 177
50 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จัดอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเรียน Tuesday, 28 March 2017 อังกาบ การกรณ์ 140
 
Page 5 of 25
  Home CC News