ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
31 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ Wednesday, 27 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 135
32 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. Monday, 25 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 140
33 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 Friday, 22 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 120
34 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่นักศึกษา ม.อ. Friday, 22 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 73
35 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Monday, 11 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 160
36 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 65 ชุด Wednesday, 06 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 191
37 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต Thursday, 31 August 2017 อังกาบ การกรณ์ 149
38 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ยังคณะต่างๆ Friday, 25 August 2017 อังกาบ การกรณ์ 180
39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การดูแลตนเองให้ปราศจากโรคออฟฟิศซินโดรม” Friday, 25 August 2017 อังกาบ การกรณ์ 115
40 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรม Workshop ให้แก่บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “วิเคราะห์ความเสี่ยง” Friday, 25 August 2017 อังกาบ การกรณ์ 100
 
Page 4 of 27
  Home CC News