ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดรารคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Tuesday, 31 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 123
22 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Wednesday, 18 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 117
23 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดอบรมการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable & PivotChart ให้แก่พนักงานบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) Tuesday, 17 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 130
24 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 114
25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 108
26 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 (อบรมในเวลาราชการ) Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 830
27 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 980
28 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” Thursday, 05 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 203
29 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 Wednesday, 04 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 144
30 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 Wednesday, 04 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 113
 
Page 3 of 27
  Home CC News