ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 ประกาศร่างTOR(ครั้งที่2)รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคา e-Bidding Tuesday, 25 October 2016 อังกาบ การกรณ์ 661
102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 Thursday, 20 October 2016 อังกาบ การกรณ์ 337
103 ม.อ. (ศูนย์คอมฯ) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ Friday, 07 October 2016 อังกาบ การกรณ์ 371
104 ประกาศร่างTOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคา e-bidding Thursday, 06 October 2016 อังกาบ การกรณ์ 840
105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 Friday, 30 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 309
106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่ นศ. ม.อ. Wednesday, 21 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 330
107 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI)ตรวจประเมินศูนย์คอมฯ ม.อ.เพื่อต่ออายุการรับรองระบบISO9001:2008 Tuesday, 20 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 437
108 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา โดยวิธี e-bidding Monday, 19 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 341
109 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 166 รายการ Thursday, 15 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 407
110 ม.อ.(ศูนย์คอมฯ)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ Thursday, 08 September 2016 อังกาบ การกรณ์ 439
 
Page 11 of 28
  Home CC News