ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
11 ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Friday, 01 December 2017 Somchai Wanathanasin 41
12 รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด Friday, 24 November 2017 Somchai Wanathanasin 98
13 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับ ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Friday, 24 November 2017 Somchai Wanathanasin 87
14 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ แบตเตอรี่ ขนาด 12V 90AH จำนวน 42 ลูก Wednesday, 15 November 2017 Somchai Wanathanasin 118
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ (PR) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (อบรม 22 ธ.ค. 60) Monday, 13 November 2017 อังกาบ การกรณ์ 234
16 28 พ.ย. 60 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายที่พักบุคลากรอาคาร 13 Monday, 13 November 2017 อังกาบ การกรณ์ 93
17 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 Thursday, 09 November 2017 Somchai Wanathanasin 110
18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. Friday, 03 November 2017 อังกาบ การกรณ์ 102
19 บริการ PSU VPN โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. Thursday, 02 November 2017 อังกาบ การกรณ์ 162
20 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี หลักสูตร ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ (PR) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator Wednesday, 01 November 2017 อังกาบ การกรณ์ 392
 
Page 2 of 27
  Home CC News