ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home CC News

CC News
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
11 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 89
12 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 87
13 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 (อบรมในเวลาราชการ) Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 491
14 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ) Wednesday, 11 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 691
15 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอเชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop” Thursday, 05 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 177
16 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 Wednesday, 04 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 123
17 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 Wednesday, 04 October 2017 อังกาบ การกรณ์ 90
18 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา จำนวน 1 ระบบ Wednesday, 27 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 107
19 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. Monday, 25 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 95
20 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 Friday, 22 September 2017 อังกาบ การกรณ์ 94
 
Page 2 of 26
  Home CC News