ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.7 เปอร์เซ็นความมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในส่วนการให้ความต้องการ

ตัวชี้วัด 2.7 เปอร์เซ็นความมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในส่วนการให้ความต้องการ PDF Print E-mail
Most Hit
Written by ccpr   
Saturday, 19 June 2010 16:25

ภารกิจที่ 2 : ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน


 

ชื่อตัวบ่งชี้ :  2.7  เปอร์เซ็นของความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในเฟสการเก็บความต้องการลูกค้า


 

ผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนักแผน 2552 ผลการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน
2550 2551 2552 1 2 3 เทียบเกณฑ์ เทียบแผน เทียบพัฒนาการ รวมคะแนน
3 20 - 13.02 68.18 <20 20 >20 3 1 1 5

 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้กำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นเพื่อผลักดันให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้บริการ และส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้ระบบ ให้มีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกเริ่มในการพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้การนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้สามารถสอดรับกับการทำงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยกำหนดให้มีการจัดให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ความเห็น ในกระบวนการพัฒนาระบบ    โดยตั้งเป้าไว้ว่าผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ 20 เปอร์เซ็น โดยพิจารณาจากเวลาที่โครงการต่างๆจัดให้มีการพบปะกับลูกค้าในช่วงต่างๆ  ในปี 2551  สามารถดำเนินงานได้ 13.02 เปอร์เซ็น

ปี 2552 ปรับเป็นเฉพาะการพัฒนาโครงการในเฟสการเก็บความต้องการลูกค้า ต่อไตรมาส ผลการดำเนินงานทำได้ 68.18%เฉพาะไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงเก็บความต้องการลูกค้าที่ทางทีมพัฒนาจะต้องพบลูกค้า

 

ผลการประเมินเทียบเกณฑ์เท่ากับ 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเท่ากับ 1 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้  2.4 เท่ากับ  5  คะแนนเอกสารอ้างอิง:

รายงานการติดตาม KPI  ลดเวลาเสียระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2552icon itbsc2.4 (58.81 kB 2010-06-19 15:17:01)

Last Updated on Wednesday, 23 June 2010 11:14
 
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552 ตัวชี้วัด 2.7 เปอร์เซ็นความมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในส่วนการให้ความต้องการ