ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552

SAR52
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ตัวชี้วัด 2.13 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผลในการแก้ปัญหา ccpr 1495
2 ตัวชี้วัด 2.12 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จ ccpr 1873
3 ตัวชี้วัด 2.11 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ccpr 3742
4 ตัวชี้วัด 2.10 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์หริอบริการรูปแบบใหม่รวมทั้งการแจ้งลิขสิทธิ์ ccpr 5191
5 ตัวบ่งชี้ 2.9 จำนวนผู้รับบริการของศูนย์ฯ ccpr 5228
6 ตัวชี้วัด 2.8 จำนวนโครงการที่ส่งมอบไม่ตรงตามกำหนด ccpr 5390
7 ตัวชี้วัด 2.7 เปอร์เซ็นความมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในส่วนการให้ความต้องการ ccpr 5291
8 ตัวชี้วัด 2.6 ลดระยะเวลาเสียของระบบโทรศัพท์ ccpr 5439
9 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนครั้งปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่าย ccpr 5893
10 ตัวชี้วัด 2.4 ลดระยะเวลาเสียของระบบ ccpr 5445
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2
  Home รายงานการประเมินตนเอง 2552