ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ม.อ.(ศูนย์คอมฯ)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษาจำนวน1ระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF Print E-mail
Just Added
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 02 December 2016 14:25

ccpsu2DEC59

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/ccpsu2DEC59.pdf  

 
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน ธ.ค.59-ม.ค.60 (อบรมในเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Monday, 28 November 2016 10:41

1. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1/60
อบรม : 15 – 16 ธ.ค.59 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 2,800 บาท/คน
** ชำระเงินภายใน 1 ธ.ค.59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,660 บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน


2. การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย
Pivot Table&Pivot Chart รุ่นที่ 1/60

อบรม : 9 – 10 ม.ค.60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 2,800 บาท/คน
** ชำระเงินภายใน 26 ธ.ค.59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,660 บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,520 บาท/คน

3. PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/60

อบรม : 9 – 10 ม.ค.59 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 2,450 บาท/คน
** ชำระเงินภายใน 26 ธ.ค.59 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,330 บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,210 บาท/คน


4. สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย
Joomla รุ่นที่ 1/60

อบรม : 16 – 18 ม.ค.60 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อัตราค่าลงทะเบียน : 2,950 บาท/คน
** ชำระเงินภายใน 2 ม.ค.60 หรือหน่วยงานเดียวกัน 2 คน เหลือ 2,810 บาท/คน สมัคร 5 คน ไม่ต้องอยู่หน่วยงานเดียวกันเหลือ 2,660 บาท/คน


ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่ Website:  http://training.cc.psu.ac.th       
โทรศัพท์  0-7428-2106 
โทรสาร  0-7428-2070
**  
รับจัดอบรมเป็นหมู่คณะทั้งใน-นอกสถานที่
**  มีบริการเช่าห้องคอมพิวเตอร์

Last Updated on Monday, 28 November 2016 10:53
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 91
  Home