ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

  Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Just Added
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 30 September 2016 17:28

                  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยในปีนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุกัญญา มณีพฤกษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

                 สำหรับในโอกาสดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  นอกจากนี้ยังมีการแสดง  การร้องเพลง-เล่นดนตรีและมอบดอกไม้แทนใจให้กันจากบุคลากร ซึ่งสร้างความปลื้มใจให้กับผู้เกษียณและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นอีกด้วย

ccpsu22Sep59 300959

 
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในเดือน ต.ค. 59 (อบรมนอกเวลาราชการ) PDF Print E-mail
Written by อังกาบ การกรณ์   
Friday, 23 September 2016 16:29

1. การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงทดลอง รุ่นที่ 1/10 (จำนวน 9 ชั่วโมง)
อบรม : 15 – 16 ต.ค.59  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าลงทะเบียน :   นศ. ม.อ. ป.ตรี  450 บาท
                           นศ. ม.อ. ป.โท , ป.เอก , บุคลากร  900 บาท
                           นร. นศ. สถาบันอื่น  1,080 บาท
                           บุคคลภายนอก  1,350 บาท
                           (หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน )


2.  การสร้างงานGraphic ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6 รุ่นที่ 1/60 (จำนวน 12 ชั่วโมง)
อบรม :  29 – 30 ต.ค. 59 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าลงทะเบียน :   นศ. ม.อ. ป.ตรี  600 บาท
                           นศ. ม.อ. ป.โท , ป.เอก , บุคลากร  1,200 บาท
                           นร. นศ. สถาบันอื่น  1,440 บาท
                           บุคคลภายนอก  1,800 บาท
                         (หมายเหตุ : ไม่มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน )

ติดต่อสอบถาม  คุณเนาวรัตน์ ทองไทย (E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  0-7428-2109 , 0-7428-2115
ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่Website: http://training.cc.psu.ac.th  


Last Updated on Monday, 26 September 2016 15:27
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 86
  Home